Comarques Gironines

Qui som?

Som tu i jo.

Front Cívic neix amb un lema: "Som Majoria", perquè......

Som majoria qui defensem l'educació pública i la igualtat d'oportunitats pels nostres fills i filles, nets i nètes.

Som majoria quí volem que una bona sanitat pública atengui a totes les persones, tinguin papers o no.

Som majoria qui exigim una pensió de jubilació que permeti viure dignament a la nostra gent gran.

Som majoria qui defensem el dret a un habitatge i un treball digne, i que ningú es quedi sense ajut en els moments de desocupació.

Som majoria qui exigim, en resum, que es respectin i es compleixin els Drets Humans.

Què proposem?

Front Cívic és una convocatòria a tota la ciutadania per debatre i redactar conjuntament un programa amb propostes concretes que sigui una alternativa real a la desesperada situació econòmica, política i social que vivim per culpa dels nostres governants, i que requereix d'una urgent resposta.

No volem més reformes laborals que comportin més precarietat, desemparament i salaris miserables.

No volem salvar als bancs a canvi de dilapidar l'estat de benestar i el nostre futur.

No volem que el nostre jovent renunciï a estudiar per no poder pagar el seu elevat cost.

No volem més indults a qui defrauden, estafen i evadeixen impostos a paradisos fiscals.

No volem governants repressors que, mitjançant la policia, reprimeixen el dret a manifestar-se pacíficament.

Estem farts de la corrupció, que els diners de les elits econòmiques i financeres comprin la voluntat dels governants, i d'aquest mode el deute de les empreses transnacionals i la banca es pagui amb els nostres diners.

Tu i jo som part dels milions de persones que volem viure en un Estat més democràtic. Entre tots podem formar el Front Cívic i col·laborar en el canvi que necessitem. Podem. Perquè som majoria.

Com ho aconseguim?

Per aconseguir aquest objectiu, necessitem un gran esforç d' organització i difusió, a fi que aquesta proposta s'estengui i arribi al major nombre de ciutadans i ciutadanes.

S'han d'organitzar actes de reivindicació ciutadana, assemblees, reunions, xerrades, debats, i comunicar les nostres idees a la societat, a la gent, per tots els mitjans possibles (internet, mitjans de comunicació, propaganda, presencialment).

Totes les persones que comparteixen les idees i objectius del Front Cívic han de convertir-se en transmissors del nostre projecte en els seus centres de treball, en les universitats i col·legis, en les reunions amb els seus amics, en la familia.....

Sens dubte, la nostra major força és el poder de la majoria, i el nostre objectiu final requereix unir i fer partícip a la immensa majoria dels ciutadans/es per, amb la força de tots i totes, portar a la pràctica les mesures polítiques, econòmiques i socials que hagi elaborat i decidit aquesta mateixa majoria. La plena democràcia i la justicia social són la nostra meta.

10 punts per iniciar el debat i l'elaboració col·lectiva del programa

1.- Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.000 euros al mes. Aquesta quantitat és exactament el 72% de la mitjana dels sis països de la UE que el tenen més alt: Luxemburg (1.610 euros), Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357 euros), Bèlgica (1.336 euros), França (1.321 euros), Gran Bretanya (1.148 euros).

2.- Cap pensió per sota del SMI.

3.- Extensió i ampliació de la prestació per desocupació. Tot l'anterior pot servir també per abordar amb pressupostos concrets la possibilitat de la Renda Bàsica.

4.- Reforma fiscal: progressivitat, persecució del frau fiscal, l'economia sumergida i els paradisos fiscals. Revisió de la legislació sobre les Societats d'Inversió de Capital Variable (SICAV). Dotar d'infraestructures de tot tipus a la inspecció fiscal de la Hisenda Pública.

5.- Banca pública com corol·lari de la nacionalització de la banca privada i les caixes d'estalvis.

6.- Nacionalització dels sectors estratègics de l'economia. Llei sobre la Obsolescència programada.

7.- Desenvolupament dels continguts dels títols preliminar i VII de la Constitució.

8.- Control i democratització dels canals de distribució i comercialització del sector primari de l'economia per tal d'evitar situacions d'oligopoli que incideixen negativament sobre els preus pagats als productors i sobre els preus pagats pels consumidors.

9.- Efectiva separació entre les esglésies i l'Estat.

10.- Reforma del sistema electoral en el sentit d'implantar un altre proporcional, amb les CCAA com a circumscripció i un col·legi nacional de restes.